به گرازش بورس نیوز، فرهاد دژپسند در
بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد اظهار کرد: یکی از اهداف اقتصادی کشور،
وابسته نبودن بودجه به صادرات نفت خام است. بنادر کشور به خصوص بندرامیرآباد با
قابلیت‌های منحصر به فرد بندری، دریایی و لجستیکی به عنوان بندری استراتژیک در
شمال کشور برای رسیدن به درآمدهای غیرنفتی کمک قابل توجهی خواهد کرد.

وی افزود: قرارگیری بندر امیرآباد در
کریدور شمال – جنوب و حلقه ارتباط کشورهای آسیای میانه و شمال دریای خزر با جنوب ایران
باعث افزایش ترانزیت کالا خواهد شد. ‌ افزایش میزان تخلیه و بارگیری و صادرات کالا
از بندر امیرآباد می‌‌تواند نویدبخش رونق تولید در منطقه باشد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بندر امیرآباد
به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی شمال کشور در جنگ اقتصادی بی‌سابقه علیه ایران
توانست به‌ عنوان یک بازوی توانمند عمل کند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192197/بندر-امیرآباد-بزرگترین-بنگاه-اقتصادی-شمال-کشور