قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۲۳ صدم درصد افزایش به ۵۱ دلار و ۸۰ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت نیز با ۲۵ صدم درصد افزایش به ۶۰ دلار و ۷۸ سنت رسید.

قیمت طلا نیز با یک صدم درصد افزایش به ۴۲ دلار و ۸۱  سنت در هر گرم رسید.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/68294/نرخ-نفت-طلا-بازارهای-جهانی-بالا-رفت