به گزارش بنکر (Banker)، سازمان مالیاتی طی بخشنامه‌ای به ادارات کل، موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۷ دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: با توجه به مفاد ماد یک و ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۹۴٫۰۴٫۳۱ ‬و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۹۷ دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی، به شرح ذیل اعلام می‌شود:

الف) مشمولین تبصره ماده ۱۰۰:
کلیه خریداران که در سال ۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی اقدام کرده‌اند مشمول این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مورد اشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.

ب) نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:
نسبت به خریدارانی که طی سال ۹۷ سکه را دریافت نموده‌اند:
۱٫ تا بیست سکه دریافتی مشمول مالیات نمی‌باشد.
۲٫ نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه یک میلیون و ۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع.
۳٫ نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲۰۰ هزار تومان مالیات مقطوع.
۴٫ نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع.
تبصره ۱: مودیان ردیف یک بند ب نیازی به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی نخواهند داشت.
تبصره ۲: مودیان موضوع این دستورالعمل باید جهت پرداخت مالیات به سامانه عملیات الکترونیکی سازمان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه کنند.

ج) سایر موارد:
۱٫ در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا در خرداد ماه ۹۸ ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا ۴ ماه به صورت مساوی تقسط می‌شود. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم از پایان خردادماه ۹۸ خواهد بود.
۲٫ چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفاً از حیث عدم فروش سکه‌های دریافتی معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعا در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد کنند.
۳٫ اشخاصی که در سال ۹۷ بیش از ۲۰۰ سکه دریافت نموده‌اند مشمول این دستورالعمل نبوده و باید اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم کنند. باید در ادارات کل مالیاتی ترتیبی اتخاذ شود تا رسیدگی و مطالبه مالیات این اشخاص حداکثر تا پایان سال جاری انجام گیرد.
۴٫ صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند و مکلف هستند نسبت به تنظیم اظهارنامه مالیاتی شغلی اقدام کنند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/251721/مالیات-خریداران-سکه-ابلاغ-شد