بنادر کمترین آسیب را از تحریم ها دیدند

به گزارش بورس نیوز، سیدبهادر احرامیان
با اشاره به حضور بخش خصوصی در بنادر کشور اظهار کرد: کارنامه کاری بنادر کشور طی
چند سال اخیر نشان می‌دهد که کمترین آسیب را از تحریم‌ها دیدند و تجار با چالش تخلیه
و بارگیری کالا مواجه نشدند.

وی افزود: بنادر کشور طوری عمل کردند
که تحریم‌ها تاکنون هیچ تاثیری بر روند تخلیه و بارگیری کالا نداشته و در شرایط
فعلی روال طبیعی دنبال شده است.

عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد:
برای اینکه بنادر کشور فعال
تر شوند و بتوان از ظرفیت‌های بالقوه آن استفاده
کرد، توصیه می‌کنم سرمایه‌گذاران به سمت پسکرانه بنادر بروند.

احرامیان بیان کرد: پسکرانه بنادر فرصت
خوبی برای توسعه فعالیت بخش خصوصی فراهم می‌کند. با سرمایه‌گذاری در این حوزه امکان
صادرات کالا با شرایط بهتری فراهم شده و از طرفی کارخانه‌هایی که با مشکل کمبود آب
مواجه هستند پسکرانه بنادر به رونق بخشی فعالیت‌های آنان کمک می کند.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی همیشه آماده
سرمایه‌گذاری در بنادر کشور و سایر بخش‌های سودده بوده است. در این میان حمایت
سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند به توسعه سرمایه‌گذاری و استقبال سرمایه‌گذاران
منجر شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت:
بخش خصوصی در توسعه بنادر کوچک می تواند نقش موثری داشته باشد. بنادر کوچک برای
سرمایه‌گذاری‌های تخصصی بسیار مناسب بوده و می‌توان این کار را بر اساس تجربیاتی
که در سایر کشورها وجود دارد پیاده‌سازی کرد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192160/بنادر-کمترین-آسیب-را-از-تحریم-ها-دیدند