به گزارش بورس نیوز، افشین حبیب‌زاده
درباره اینکه پل گیشا تا پایان اردیبهشت جمع‌آوری نشد، اظهار کرد: پلیس درخواست
فرصت بیشتری به منظور مطالعات بیشتر در مورد تمهیدات ترافیکی پس از جمع‌آوری پل
کرده تا شهروندان با مشکلات کمتری روبرو شوند.

وی افزود: نیروی انتظامی درخواست کرده
تا به او فرصت دهند که مجددا سیر حرکت خودرو‌ها بعد از برداشته شدن پل را بررسی
کند. با این کار اگر در جایی گره‌ای وجود داشته باشد، برطرف می‌شود تا وضعیت ترافیکی
بعد از برداشتن پل روان‌تر شود.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: بعد از
تعطیلات عید فطر عملیات جمع‌آوری پل گیشا انجام می‌شود.

حبیب زاده گفت: پس از آن که پل جمع آوری
و به کارگاه منتقل شد، با تغییراتی اندک بر روی آن و کاربری متفاوت، مجدد در محل
قبلی نصب خواهد شد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192162/جمع-آوری-پل-گیشا-بعد-از-تعطیلات-عید-فطر