به گزارش بورس نیوز، بازدهی بورس ۲۷ درصد شدبه گزارش
خبرگزاری صدا و سیما از ایبِنا؛ از ابتدای سال تا پایان هفته نخست خرداد ماه در
مدت ۴۶ روز معاملاتی تعداد ۲۰۸میلیارد و ۸۲۶میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۵۵۳هزار
و ۴۲۱میلیارد ریال در ۱۳میلیون و ۸۵۷هزار و ۵۹۵دفعه مورد در بورس اوراق بهادار
معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به
تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۱۴۸میلیارد و ۱۹۳میلیون سهم به ارزش ۳۲۳هزار و
۵۴۸میلیارد ریال در ۷میلیون و ۴۶۳هزار و ۹۶۹نوبت در بازار اول؛ ۵۸میلیارد و ۱۴۲میلیون
سهم به ارزش ۱۹۷هزار و ۷۱۲میلیارد ریال در ۶میلیون و ۲۸۲هزار و ۷۹نوبت در بازار
دوم؛ ۴میلیارد و ۷میلیون برگه به ارزش ۴هزار و ۶۲۳میلیارد ریال در هزار و ۳۴۲نوبت
در بازار بدهی، ۲۱میلیون و ۷هزار قرارداد به ارزش ۲۷۱میلیارد ریال در ۱۴هزار و
۵۸۴نوبت در بازار مشتقه و ۲میلیارد و ۴۶۵میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه گذاری
قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۲۷هزار و ۲۶۷میلیارد ریال در ۹۲هزار و ۶۲۱نوبت
مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را
از ارتفاع ۱۷۸هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرده است تاکنون با ۴۸هزار و ۳۲۴واحد افزایش
معادل ۲۷ درصد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۲۲۶هزار و ۹۸۳واحد رسیده است.

شاخص بازار اول نیز در این مدت با
۳۴هزار و ۶۰۴واحد رشد و شاخص بازار دوم با ۱۰۰هزار و ۷۹۴ واحد افزایش روبه
رو شدهاند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192128/بازدهی-27-درصدی-بورس