پرداخت سود 1238 ریالی «قصفها»

به گزارش بورس نیوز،
شرکت قند اصفهان (سهامی عام) سود سهام این شرکت را براساس جدول زمانبندی به
سهامداران پرداخت می
کند.

براین اساس،
سهامدارانی که در تاریخ برگزاری مجمع دارای سهام شرکت قند اصفهان (سهامی عام)
باشند براساس پیشنهاد هیات مدیره مبلغ ۱۲۳۸ ریال به ازای هر سهم سود دریافت می
کنند.

پرداخت سود 1238 ریالی «قصفها»

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192118/پرداخت-سود-1238-ریالی-قصفها