زمانبندی پرداخت سود «دکیمی»

به گزارش بورس نیوز،
شرکت سهام عام صنعتی کیمیدارو اطلاعیه پرداخت سود سهام سال ۱۳۹۷ را منتشر کرد.

بر این اساس، سود
سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ طبق جدول زمانبندی به حساب بانک های ملی
و تجارت که توسط سهامداران اعلام شده
واریز خواهد شد.

لازم به ذکر
است، طبق بخشنامه شماره ۶۰/۲۲۱۹۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار سود
سهام فقط به حساب بانکی اعلام شده از سوی سهامداران واریز خواهد شد.

زمانبندی پرداخت سود «دکیمی»

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192105/زمانبندی-پرداخت-سود-دکیمی