به گزارش بورس نیوز،
شرکت پتروشیمی خراسان آگهی پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ را منتشر کرد.

بر این اساس،
سهامداران حقیقی از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ و سهامداران حقوقی طبق مهلت
قانونی و براساس نقدینگی شرکت
میتوانند سود سهام خود
را دریافت کنند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192106/اعلام-زمان-پرداخت-سود-خراسان