به گزارش بورس نیوز، شرکت
قند اصفهان با سرمایه ۱۹۵ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به
۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد
.

شرکت قند اصفهان در دوره یاد
شده، مبلغ ۴۷۷ میلیارد و ۲۴۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲
هزار و ۴۴۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال
گذشته معادل ۶۱ درصد افزایش داشته است
.

با احتساب سود انباشته ابتدای
سال در نهایت مبلغ ۴۸۲ میلیارد و ۹۷۹ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در
حسابهای این شرکت منظور شد
.

«قصفها» در دوره ۱۲ ماهه سال
مالی
منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲۹۵ میلیارد و ۵۲۵ میلیون ریال
سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ یک هزار و ۲۳۷ ریال سود به ازای هر سهم خود
اختصاص داده بود
.

لازم به ذکر است، در گزارش
حسابرسی شده این شرکت نسبت به گزارش حسابرسی نشده، تغییری مشاهده نشده است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192091/شیرینی-سود-2447-ریالی-زیر-زبان-قند-اصفهان