به گزارش بنکر (Bankerبیمه پارسیان به عنوان یک شرکت بیمه بورسی امسال مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع  فوق العاده خود را همزمان در یک روز برگزار و مفاد دستورجلسه ذکرشده در آگهی دعوت به دو مجمع را که در جراید به چاپ رسیده بود به تصویب سهامداران رساند.
در این مراسم پس از قرائت آیاتی چند از کلام ا… مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران ابتدا کلیپی از افتتاح مدارس بیمه پارسیان در مناطق زلزله زده کرمانشاه پخش شد پس از آن نسبت به انتخاب رییس مجمع ، نظّار و منشی جلسه اقدام و پس از استقرار هیأت رئیسه مجمع و نمایندگان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس در قسمت هیأت رئیسه، گزارش فعالیت های شرکت در سال ۹۷ از سوی مدیرعامل ارائه شد.
از نکات قابل توجه رشد سودآوری و اندوخته های درخور توجه سال ۹۷ بیمه پارسیان بود که از سوی هادی اویارحسین نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت به تفصیل شرح داده شد.
کسب پورتفوی بیش از ۲۰هزار و پانصد میلیارد ریال در سال ۹۷ توسط بیمه پارسیان وسبد پرتفوی مناسب و همچنین وصول مطالبات از نکات دیگر حائز اهمیت این گزارش بود.
رشد مناسب و ترکیب بهینه پورتفوی، ایفای تعهدات قانونی و آیین نامه‌ای، همچنین شفافیت صورتهای مالی از نکات مثبت عملکرد شرکت بیمه پارسیان در سال مالی مورد اشاره بود .
در ادامه، گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و پس از ارائه پاسخ های لازم در مورد بندهای گزارش حسابرس و بازرس و سؤالات مطروحه، صورت های مالی عملکرد منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۷ به تصویب رسید و در زمینه میزان تقسیم سود عملکرد سال مالی مذکور نیز بحث و بررسی لازم صورت گرفت و تقسیم مبلغ۲۸۳٫۳ ریال سود به ازای هر سهم به تصویب حاضرین در مجمع رسید .
در این جلسه، شرکت بیات رایان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی برای سال مالی ۹۸ تعیین و روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد نیز به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند .

منبع خبر: http://banker.ir/news/251699/بیمه-پارسیان-۲۸۳-۳-ریال-سود-تقسیم-کرد