به گزارش بورس نیوز، زهرا
سعیدی مبارکه درباره اینکه حق بیمه بدنه خودرو
شامل افت قیمت نمی‌شود، اظهار کرد: بیمه‌ها باید شرایطی ایجاد کنند که خسارت افت خودرو
نیز شامل بیمه شود، زیرا برخی باید در تصادفات خسارت‌های زیادی برای افت قیمت خودروی
خارجی پرداخت کنند
.

وی افزود: قیمت بیمه‌ها با
توجه به اینکه از نوع بدنه، شخص ثالث و غیره هستند، متفاوت است. بیمه‌ها باید شامل
گزینه‌ای شوند که اگر خودرویی داخلی و یا با قیمت ارزان‌تر با یک خودروی خارجی مدل
بالاتر تصادف کرد خسارت افت توسط بیمه پرداخت شود
.

نماینده مردم مبارکه در
خانه ملت ادامه داد: بیمه صندوقی بوده که ورودی و خروجی آن از پرداخت‌های مردم است.
اگر برای بیمه‌ها صرفه اقتصادی داشته باشد که با هزینه بیمه بدنه خسارت افت را پرداخت
کنند که چه بهتر، اما اگر برای بیمه‌های صرفه اقتصادی نداشته باشد می‌توان به عنوان
یک گزینه دیگر به خسارت افت برای قرار گرفتن در آیتم‌های بیمه‌ای توجه کرد
.

سعیدی تاکید کرد: اگر فردی
خودروی ۳۰ میلیون تومانی داشته باشد و بخواهد ۳۰۰ میلیون هزینه افت خسارت پرداخت کند
امنیت خاطر برای رانندگی در سطح شهر را نخواهد داشت
.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس
دهم، گفت: فردی که ماشین ارزانقیمت سوار شده پولی برای پرداخت خسارت ۳۰۰ میلیون تومانی
ندارد. در نخستین جلسه کمیسیون اقتصادی با مدیران بیمه مرکزی موضوع اضافه شدن گزینه
پرداخت هزینه افت خسارت به گزینه‌های بیمه ای مورد بررسی قرار می‌گیرد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192041/بیمه-خسارت-افت-قیمت-خودرو-اجرایی-شود