به گزارش بنکر (Banker)، انجمن ملی لیزینگ ایران طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های لیزینگ و واسپاری عضو انجمن لیزینگ ۵ مورد را در خصوص ضرورت آمادگی لازم برای پاسخگویی به رسیدگی مالیاتی اعلام کرده که متن این نامه به شرح زیر است:
نظر به اهمیت موضوع در رابطه با رسیدگی‌های مالیاتی از سوی واحدهای سازمان امور مالیاتی اعم از عملکرد و ارزش افزوده، خواهشمند است دستور فرمائید به منظور حفظ حقوق و منافع اعضای انجمن و همچنین حقوق دولت و پرهیز از تبعیض مالیاتی در رسیدگی‌ها، اقدامات زیر در زمان رسیدگی و حضور مدیران محترم مالیاتی مدنظر قرار گیرد:
۱ – در آغاز ورود و استفرار رسیدگی کنندگان محترم مالیاتی در شرکت، بخشنامه شماره ۲۰۰۹۵.۴۹ مورخ ۱ آبان ۱۳۹۵ ریاست محترم سازمان امور مالیاتی (به پیوست) در اختیار آنان قرار گیرد.
۲ – در رابطه با عملیات شرکت لیزینگ در بخش قرار دادهای اجاره به شرط تملیک و به استناد بند ۳ بخشنامه فوق فعالیت شرکت‌های لیزینگ در ایران از نوع اجاره سرمایه‌ای است و بنابراین تمامی عملیات ثبت رخدادهای تجاری، مالی و معاملاتی قرارداد مذکور آن براساس استاندارد حسابداری شماره ۲۱ صورت می‌گیرد.
 بنابراین، تلقی اقدام به معاملات خرید و فروش و با ادعای ضرورت ثبت این معاملات در دفاتر توسط رسیدگی کنندگان مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.
۳ – در رابطه با قراردادهای فروش اقساطی به استناد بند ۴ بخشنامه فوق، چنانچه قیمت خرید کالا با بهای واگذاری تفاوت داشته باشد، این تفاوت شامل موارد زیر است:
الف) سواد تحقق یافته فروش اقساطی ناشی از بهای کالا
ب) درآمد بهره تسهیلات اعطایی‌
طبق مذاکرات جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ در شرکت رایان سایبا و با حضور مدیر کل محترم دفتر فنی و اعتراضات ارزش افزوده، در صورتی که شرکت لیزینگ ورود به معامله نکنند، مشمول سود از نوع بند الف بالا نخواهد بود و بنابراین صرفا سود حاصل از تسهیلات اعطایی قراردادهای فروش اقساطی در دفاتر شناسایی خواهد شد.
۴ – در هریک از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و یا فروش اقساطی، ثبت عملیات خرید و فروش برای شرکت لیزینگ به شرط عدم ورود به معامله مصداق نداشته و فقط در صورت مبادرت به عملیات تجاری و خرید واقعی کالا ثبت عملیات خرید و فروش مصداق خواهد یافت.
۵ – از کلیه شرکت‌های عضو انجمن ملی لیزینگ ایران تقاضا می‌شود، هرگونه مشکلات موجود در رسیدگی‌های مالیاتی و مراجعات رسیدگی کنندگان مالیاتی به شرکت را جهت پیگیری موضوع به انجمن منعکس فرمایید.

منبع خبر: http://banker.ir/news/251678/جزییات-نامه-۵-بندی-مالیاتی-به-لیزینگ‌ها