انجام معاملات گواهی سپرده کالایی زعفران

به گزارش بورس نیوز، مدیریت
توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران اعلام کرد که فرآیند تحویل در قرارداد آتی
زعفران پوشال معمولی تحویل خرداد ۹۸ در روز سه شنبه ۲۸ خرداد ۹۸ و از طریق گواهی
سپرده زعفران مطابق ضوابط انجام خواهد شد. بنابراین، کلیه مشتریان فروشنده و خریدار
دارای موقعیت تعهدی باز موظفند بر اساس ضوابط اعلام شده جهت انجام فرایند تحویل
اقدام کنند
.

براساس این اطلاعیه، کلیه
مشتریان فروشنده موظفند حداکثر تا شنبه ۲۵ خرداد ماه ۹۸ برای تبدیل زعفران به گواهی
سپرده زرین زعفران مشرق زمین مراجعه کنند.

علاوه بر این مشتریان
فروشنده می توانند حداکثر تا ساعت ۱۵:۳۰ آخرین روز معاملاتی یعنی ۲۸خرداد ماه،
اقدام به خرید گواهی سپرده زعفران در معاملات روزانه گواهی سپرده زعفران در نمادهای
زعفران ۹۸۰۸پوشال معمولی زرین با نماد معاملاتی (زعف ۹۸۰۸ پ ۰۶) کنند.گفتنی است،
هزینه‌های ارزیابی، نمونه برداری و انبارداری مطابق رویه‌های موجود در معـاملات
گـواهی سـپرده زعفـران‌های نگین است
.

انبار پس از کارشناس و دریافت
کامل زعفران به صدور رسید به مشتری فروشنده اقدام می‌کند. درصورت عدم واریز وجه
قرارداد توسط خریدار، گواهی‌های صادر شده به نام فروشنده بـاقی مانـده و فروشنده می‌تواند
به فروش گواهی در بازار گواهی سپرده زعفران یا ارائه گواهی به انبار جهت ترخیص و
دریافت زعفران اقدام کند
.

فرآیند تحویل خریداران:

مشتری خریدار باید حداکثر
تا ساعت ۱۵:۴۵ روز سه شنبه ۲۸ خرداد ماه اقدام به تـامین وجـه ارزش قرارداد در
حساب عملیاتی خود کند و گواهی آمادگی تحویل را مطابق مهلـت تعیـین شـده در مشخصـات
قرارداد ارائه کرده باشد
.

معاملات گواهی سپرده کالایی
زعفران در روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۵:۳۰ و در بستر
معاملاتی شرکت مدیریت فناوری انجام می شود لذا مشتریان می توانند در هر روز نسبت
به خرید گواهی سپرده در این بازار و نگهداری آن تا پایان روز کاری سه شنبه ۲۸ خرداد
۹۸ جهت ایفای تعهد فروش اقدام کنند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192021/انجام-معاملات-گواهی-سپرده-کالایی-زعفران