به گزارش پایگاه خبری اخباربانک، محمد شریعتمداری در توئیتر نوشت: فهرست بیش از ۱۳۰۰۰ میلیارد تومان مطالبات وصول نشده شستا با مشخصات کامل و به تفکیک همه هلدینگ ها مشخص شد و تا ریال آخر این مطالبات وصول می‌شود. بدهکاران اقدام نکنند آنها را با نام افشا و اقدامات قضایی شدید علیه آنها انجام خواهد شد.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/68255/هشدار-وزیر-کار-بدهکاران-۱۳-هزار-میلیارد-تومانی-شستا