آیا افزایش نرخ‌های فروش به داد «بترانس» می‌رسد:

به گزارش واحد تحقیق و
مطالعات
بورس نیوز، پس از عملکرد ضعیف شرکت ایران ترانسفو در فروردین ماه سال
جاری، فروش ۳۸۱مگاولت آمپر انواع ترانس‌های فوق توزیع این شرکت در اردیبهشت ماه
درآمدی ۳۰۸.۶۳۹میلیون ریالی را برای شرکت به ارمغان داشت.

محصولات اصلی شرکت ایران ترانسفور، ترانسفورماتورهای توزیع، فوق
توزیع و قدرت است که با توجه به نوع محصول و واحد این محصولات که بر مبنای مگاولت آمپر
بوده بررسی روند قیمتی این محصولات دشوار است. 

با این وجود شرایط شرکت در سال
گذشته و احتمال بالای ادامه روند ناامیدکننده این شرکت در سال جاری از دغدغه‌های
اصلی سهامدارانش خواهد بود.

آیا افزایش نرخ‌های فروش به داد «بترانس» می‌رسد:

در گزارش‌های عملکرد شرکت در اردیبهشت ماه، فروشی در حدود ۳۳۴میلیارد ریال به ثبت رسیده بود که در مقایسه با عملکرد ضعیف این شرکت در فروردین
ماه از شرایط مناسب تری برخوردار بوده است.

لازم به ذکر است، علیرغم آنکه نرخ ترانس‌های فوق توزیع در اردیبهشت
ماه در مقایسه با فروردین ماه از رشدی ۶۰درصدی برخوردار بوده اما کاهش فروش این
شرکت در ماه گذشته منجر به عدم پوشش مناسب فروش این شرکت شده است.

در نمودار ذیل روند نرخ‌های محصولات شرکت در ماه‌های اخیر مشاهده می‌شود:

آیا افزایش نرخ‌های فروش به داد «بترانس» می‌رسد:

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191981/آیا-افزایش-نرخ‌های-فروش-به-داد-این-شرکت-می‌رسد