به گزارش بنکر (Banker)،  اما امروز را بیت کوین با ۵٫۳۰ دلار کاهش و با ثبت عدد ۸,۴۱۲٫۳ دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با ۸,۵۸۴٫۱ دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد.

اتریوم
دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با ۹٫۱۵ دلار افزایش و با قیمت ۲۶۱٫۳۷ دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با ۲۷۰٫۷۱ دلار می باشد. بدین ترتیب اتریوم با ثبت افزایش ۳٫۵ درصدی برابر با ۹٫۱۵ دلار نسبت به دیروز و همچنین افزایش  ۱۱۱٫۰۹ دلاری نسبت به ماه گذشته خود، گویای روندی صعودی در روزهای فعلی بوده است.

مروری بر نوسانات پیشین
نگاهی به عملکرد پرفراز و نشیبب ارزهای دیجیتال در همین دوران کوتاه حضور در بازارها گویای این است که بیت کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ نرخی برابر با ۷,۴۵۵٫۱ دلار را به ثبت رسانده بود که بر این مبنا باید از افزایش ۱,۱۲۹ دلاری بیت کوین در یک بازه زمانی یکساله یاد کنیم. این رقم برای بازه های زمانی ۶ ماهه و ۳ ماهه به ترتیب برابر با ۴,۲۶۱٫۸ و ۳,۸۳۵٫۴ دلار است که برای دور زمانی ۶ ماهه افزایش ۴,۳۲۲٫۳ دلاری و برای دوره سه ماهه نیز روند افزایش ۴,۷۴۸٫۷ دلاری را نشان می دهند.
به همین سیاق بررسی عملکرد  اتریوم نیز نشان می دهد که اتریوم در بازه زمانی یکساله روندی نزولی را تجربه کرده است چرا که این ارز دیجیتال در روزهای مشابه سال پیش، نرخی برابر با ۵۷۰٫۳۵ دلار داشته است که این بیانگر کاهش ۵۲٫۵۳ درصدی اتریوم برابر با ۲۹۹٫۶۴ دلار در طی یکسال گذشته است این در حالی است که این ارز رمزپایه در بازه زمانی سه ماهه گذشته، نوسانی ۹۸٫۴۳ درصدی برابر با ۱۳۴٫۲۹ دلار را تجربه کرده است و از رقم ۱۳۶٫۴۲ دلار به ۱۳۴٫۲۹ دلار افزایش یافته است.

در ادامه جداول مشروح قیمت زنده و نوسانات کلیه ارزهای اصلی تا لحظه تنظیم گزارش و موارد مرتبط ارایه گردیده است:

 

 

منبع خبر: http://banker.ir/news/251658/وضعیت-بازار-ارزهای-دیجیتال-۱۱-خرداد