به گزارش خبرنگار بنکر (Banker)، متناسب با افزایش دارایی های بانکها ناشی از استمهال ، تمدید و تجدید ، طرف بدهی بانک‌ها  رشد خواهد کرد و برای برخی سپرده خلق شده است.
تاکید میگردد این مطالبات، بستر رشد سپرده است و نه علت آن. خلق سپرده در حال حاضر دلیل خاصی نمیخواهد!
وجود بدهی بانکها (سپرده ها) بطور ذاتی متکی به دارایی در سمت راست ترازنامه بانکهاست.

منبع خبر: http://banker.ir/news/251651/مطالبات-غیرجاری-،-بستر-رشد-سپرده-های-بانکی-