به گزارش اخباربانک، در اطلاعیه ای که در سامانه کدال منتشر شده آمده است: بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۶، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۳۸.۴۴۵ میلیون ریال و از محل اندوخته مبلغ ۶۱.۵۵۵ میلیون ریال) در تاریخ چهارم خردادماه ۱۳۹۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/68236/افزایش-سرمایه-بیمه-آرمان