به گزارش اخباربانک، اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال مشخص کرد که شرکت بیمه ملت در اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷، با سرمایه دو هزار و ۸۵۰ میلیارد ریالی برای هر سهم ۳۹۷ ریال سود بسازد.

بر اساس این گزارش، از رشد ۷۸ درصدی سود هرسهم سال مالی مورد گزارش نسبت به سال مالی ۱۳۹۶ خبر داد. سود عملیاتی آن نیز با رشد ۷۴ درصدی به مبلغ یک هزار و ۱۱۸ میلیارد ریال رسیده است.

همچنین این گزارش شفاف سازی مالی نشان می‌دهد که سود خالص «ملت» در این دوره با افزایش ۷۸ درصدی نسبت به سال مالی قبل از آن به یک هزار و ۱۳۰ میلیار ریال و سود انباشته در پایان دوره با افزایش ۹۶ درصدی به یک هزار و ۳۰ میلیارد ریال رسید.

این شرکت در برآوردی که از تغییرات هزینه‌های اداری و عمومی و سایر درآمد (هزینه) ‌های عملیاتی داشته اعلام کرده است که هزینه های اداری و عمومی سال ۹۸ شرکت مبلغ ۷۸۳ میلیون ریال است.منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/68237/بیمه-ملت-شفاف-سازی