بانک اقتصاد نوین عملکرد ضعیفش در اردیبهشت ماه را به رخ کشید

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، پس از پایان
ضعیف بانک اقتصاد نوین در سال۹۷ و شناسایی بیش از ۱۲۹۸ میلیارد ریال، تراز
فعالیت‌های بانکی منفی (تفاوت درآمدهای ناشی از اعطای تسهیلات و سود سپرده‌های
پرداختی)، در آخرین گزارش ماهیانه این بانک در سال۹۷، حال نوبت به انتشار گزارش
عملکرد ناامیدکننده این بانک در اردیبهشت ماه رسید.

همانگونه که در جدول نیز مشاهده می‌شود، کسری ۱۵۵۲ میلیارد ریالی این بانک از محل عملیات بانکی نه تنها مازاد ۷۸۰میلیارد ریالی این
بانک در فروردین ماه را پوشش داد بلکه ادامه روند زیاندهی این بانک در سال جاری را
نوید داد.

لازم به ذکر
است، این بانک در ۹ ماهه ابتدایی سال مالی ۹۷، زیان خالصی معادل ۴.۹۶۶میلیارد
ریال را روانه سامانه کدال کرد که با توجه به تحقق ۵.۴۲۹ میلیارد ریال زیان
انباشته شرکت در این دوره باید منتظر ماند و دید امسال قرار است این بانک از چه
محلی زیان بانک در انتهای سال را کاهش دهد.

بانک اقتصاد نوین عملکرد ضعیفش در اردیبهشت ماه را به رخ کشید

آنچه در خصوص
نحوه گزارش دهی بانک‌ها کاملا مشهود است، اعتبار پایین گزارش‌های میاندوره حسابرسی
نشده بوده زیرا در سال‌های اخیر گزارش‌های حسابرسان و الزامات بانک مرکزی تعیین
کنند سود واقعی این شرکت‌هاست.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191866/عملکرد-ضعیفی-که-به-رخ-کشیده-شد