سماواتی مشاور حوزه بازار سرمایه شرکت ویتانا در
گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان این مطلب گفت: سال گذشته برای مجموعه خوب بود
و پربازده ترین سهام بازار سرمایه را داشتیم.

وی ادامه داد: این رویداد در بازار پایه رخ داد اما
ما سال گذشته برنامه ریزی کردیم و سرمایه خود را از ۵۶ میلیون سهم به ۶۰۰ میلیون
سهم رساندیم تا بتوانیم سطح خود را در بازار سرمایه بهبود ببخشیم.

سماواتی با اشاره به جلسه هیات پذیرش فرابورس در
تاریخ ۲۷ فروردین و موافقت این هیات با ورود ویتانا به بازار دوم گفت: خوشبختانه
سازمان ها و نهادهای ناظر، کارخانه را دیدند و مراحل ورود به بازار دوم کاملا طی
شده است.

وی افزود: باتوجه به تعطیلاتی که پیش رو است
مقداری زمان عرضه و بازگشایی نماد را در بازار فرابورس به تعویق انداختیم اما؛ بعد
از تعطیلات خرداد ماه، اتفاقات خوبی برای سهامداران می افتد.

مشاور بازار سهام شرکت ویتانا تاکید کرد: پس از
ورود به بازار دوم فرابورس صندوق های سرمایه گذاری و نهادهایی که محدودیت خرید
سهام در بازار پایه را داشتند می توانند از طریق فرابورس سهام ویتانا را در اختیار
بگیرند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191912/نیمه-سوم-خرداد-ماه-فصل-تازه-برای-بیسکوییت-مادر