ابلاغ مصوبات کمیته راهبری آموزش بازارسرمایه

به گزارش بورس نیوز، با ابلاغ
چگونگی اجرای دستورالعمل نحوه تمدید گواهینامه‌های حرفه‌ای، کمیته راهبری آموزش بازار
سرمایه
طی چند جلسه متوالی اقدام به بررسی و به‌روز رسانی امتیازات دوره‌های آموزشی
ویژه تمدید کرد
.

در این راستا بهنام بهزادفر اظهار کرد: کمیته راهبری آموزش با هدف بررسی و محاسبه امتیازات دوره‌های
آموزشی، آمادگی دارد درخواست‌های مربوط به این دوره‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن
بررسی و شرایط برگزاری هرچه سریع‌تر این دوره‌ها را فراهم کند
.

دبیر کمیته راهبری آموزش بازار
سرمایه ادامه داد: برابر مصوبه کمیته راهبری آموزش، برای متقاضیان تمدید که پیش از
این در دوره‌های مربوط شرکت کردند، به میزان ۵۰ درصد از امتیازات آن دوره‌ها، در دوره
جدید منظور خواهد شد
.

مدیر آموزش و فرهنگسازی شرکت
اطلاع رسانی و خدمات بورس فرصت معین شده از سوی کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار
سرمایه برای اقدام جهت تمدید خاطرنشان کرد: دارندگان گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای که اعتبار
گواهی‌نامه‌های آنان منقضی شده است، باید حداکثر تا پایان مهر ماه سال ۱۳۹۸ نسبت به
تمدید گواهی‌نامه‌های خود اقدام کنند
.

برای آشنایی با دستورالعمل
نحوه تمدید گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه و موسسات آموزشی مجاز به نشانی
www.sidsco.irمراجعه فرمایید.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191883/ابلاغ-مصوبات-کمیته-راهبری-آموزش-بازارسرمایه