به گزارش بورس نیوز، قرار بود روز گذشته ۲ میلیون نفت خام سنگین در بورس عرضه شود که این اتفاق نیفتاد.

سید علی حسینی
مدیرعامل بورس انرژی در این باره اظهار کرد: فرآیند عرضه ۲ میلیون بشکه نفت خام سنگین که قرار بود روز
گذشته در بورس انرژی انجام شود امروز عملیاتی خواهد شد
.

مدیرعامل بورس انرژی بیان
کرد: در مقررات وضع شده، عرضه‌کننده از این اختیار برخوردار است تا عرضه خود را به
یک روز بعد موکول کند. شرکت ملی نفت از اختیار
قانونی خود استفاده کرد و عرضه را به تعویق انداخت.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191881/شرکت-ملی-نفت-عرضه-را-به-تعویق-انداخت