به گزارش بورس نیوز، اسماعیل
مفرد بوشهری درباره مصرف گاز طبیعی در بخش های مختلف استان قزوین اظهار کرد: از این
مقدار، ۴۷۱ میلیون و ۶۶۶ هزار مترمکعب مربوط به مصرف بخش‌های خانگی و صنعتی بوده که
معادل ۵۶ درصد مصرف کل استان است
.

وی افزود: با توجه به سرد
بودن هوا در نخستین ماه سال، مصرف گاز در بخش خانگی و صنعتی نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد
افزایش داشته است
.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین
در زمینه تحویل گاز به نیروگاه شهیدرجایی به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز در استان
گفت: در فروردین و اردیبهشت ماه امسال ۳۷۷ میلیون و ۶۱۳ هزار مترمکعب گاز تحویل نیروگاه
شهیدرجایی شده که ۴۴ درصد از مصرف گاز کل استان را به خود اختصاص داده است
.

بوشهری تحویل حداکثری گاز
به نیروگاه شهید رجایی را از اولویت‌های این شرکت دانست و گفت: امیدواریم با صرفه‌جویی
هرچه بیشتر مشترکان خانگی در مصرف گاز بتوانیم با حداکثر ظرفیت تحویل گاز به نیروگاه
و بخش‌های صنعتی را افزایش دهیم
.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191887/افزایش-38درصدی-مصرف-گاز-در-استان-قزوین