افزایش فروش محصولات در سال جاریبه گزارش بورس نیوز، محمد فتوگرافی مدیرعامل شرکت سیمان شاهرود در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که با حضور ۵۶ درصد سهامداران برگزارشد، گفت: این شرکت در حالی بیستمین سال بهره برداری از کارخانه را پشت سر گذاشت که تداوم رکود اقتصادی به ویژه در بخش مسکن و پروژه های عمرانی و مشکلاتی همچون رقابت تولیدکنندگان، کاهش چشمگیر صادرات به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاسی کشورهای همسایه، عدم گشایش محسوس در کار بانک ها و مراودات پولی و تداوم ارائه تسهیلات گران قیمت توسط بانک ها گریبانگیر واحدهای تولیدی هستند.

افزایش فروش محصولات در سال جاریافزایش فروش محصولات در سال جاریافزایش فروش محصولات در سال جاریافزایش فروش محصولات در سال جاریافزایش فروش محصولات در سال جاریافزایش فروش محصولات در سال جاری

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191900/افزایش-فروش-محصولات-در-سال-جاری