زمانبندی پرداخت سود «کخاک»

به گزارش بورس نیوز، شرکت صنایع خاک چینی ایران
(سهامی عام) برنامه پرداخت زمانبندی سود عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
پیشنهادی هیات مدیره قبل از تشکیل مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ را اعلام کرد.

بر این اساس، کلیه سهامدارانی که در زمان تشکیل
مجمع عمومی عادی سهامدار این شرکت هستند می
‌توانند مطابق جدول زمانبندی سود سهام
عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ را دریافت کنند.

زمانبندی پرداخت سود «کخاک»

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191906/زمانبندی-پرداخت-سود-کخاک