به گزارش خبرنگار بنکر (Banker)، برخی نیز پا را فراتر گذاشته و عدم استقراض دولت طی سال های اخیر از بانک مرکزی را نوعی “استقلال” پنداشته اند.
در این نوشتار تنها چند پرسش ساده در خصوص این استدلالات مطرح نموده و در روزهای آتی بطور مفصل بیان میشود که “استقلال بانک مرکزی” خیالی بیش نیست.
۱٫ طی سالهای اخیر، آیا دولت از بانک مرکزی درخواست استقراض کرده و بانک مرکزی بطور قاطع و مکرر پاسخ منفی داده است؟
۲٫ استدلال دوستان در خصوص “تسعیر نرخ ارز دارایی های خارجی بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی از این محل” را چگونه توجیه می نمایند؟

به برخی مشاهدات خارجی بپردازیم .
۳٫ برای تضمین آنکه عملیات مالیِ دولت به شکل همواری به حرکت خود ادامه دهد، بانک مرکزی “باید” هماهنگ با دولت فعالیت کند. کدام مشاهده خلاف آن را سراغ دارید؟
۴٫ استقلال بانک مرکزی در تعیین نرخ بهره هدف، در مقابل موضوعات مهمی چون “تسهیل عملیات مالی دولت” و “نیاز بانکها به ذخائر” چقدر اهمیت دارد؟ کدام مشاهده خلاف آن را سراغ دارید؟
۵٫ استقلال بانک مرکزی اکیداً محدود است به تصمیمش دراین ‌باره که آیا سیاست پولی برای مقابله با فشار تورمیِ محتملِ ناشی از کسری‌بودجه، باید چقدر سخت‌گیرانه باشد.
۶٫ آیا بانک مرکزی میتواند دولت را از هزینه کردی بیش از مصوبات بودجه ای مجلس، منع کند؟ فراموش نکنیم ، محل هزینه کرد دولت از حساب های دولت نزد بانک مرکزی است!
۷٫ دولت می‌تواند انتشار اوراق جدیدش را به سررسیدهای کوتاه‌مدت محدود کند و از سویی بانکها به ذخائر نیاز دارند. آیا بانک مرکزی میتواند در جهت تامین ذخائر مورد نیاز بانکها کوتاهی کند؟
 

منبع خبر: http://banker.ir/news/251609/در-باب-استقلال-بانک-مرکزی-