به گزارش بورس نیوز، محمدرضا
منصوری ضمن انتقاد از فروش فوری خودروسازان، اظهار کرد: ثبت‌نام در فروش فوری خودروسازان
مانند بردن بلیط بخت‌آزمایی است و با فرض اینکه همه مراحل در این فروش‌ها سالم و پاک
باشد هر فردی که بتواند کلید ثبت نام را زودتر فشار دهد می‌تواند حداقل ۱۵ میلیون تومان
سود ببرد
.

نماینده مردم ساوه و زرندیه
در خانه ملت افزود: فروش فوری مصداق علنی بی‌عدالتی است. در حال حاضر خودروسازان باید
تنها به دنبال عمل به تعهدات قبلی خود باشند و از فروش فوری آنها خودداری کنند با تحقق
این مهم بازار تاحدودی سامان داده می‌شود
.

عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیش‌فروش خودرو برای دو سال آینده بسیار خطرناک است
و این مساله به صلاح کشور نیست
.

این نماینده مردم در مجلس
دهم دراین باره که مردم خودروی برلیانس ثبت نام کردند اما در حال حاضر به جای تحویل
این خودرو سه راه جایگزین پیش روی مشتریان قرار دادند، تصریح کرد: مردم باید پیش از
امضای قرارداد، بندهای این موافقتنامه را مطالعه کنند این در حالی است که به آن توجهی
نمی‌کنند بنابراین ناچارند خودروی دیگری به جای خودروی ثبت نام شده تحویل بگیرند یا
پول بیشتری پرداخت کنند
.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191896/پیش‌فروش-خودرو-به-صلاح-کشور-نیست