130 هزار تن فروش اوره صادراتی پتروشیمی شیراز در عملکرد اردیبهشت ماه:

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، پس از فروش ضعیف ۳۰.۱۹۷ تنی اوره صادراتی پتروشیمی شیراز در اسفندماه، صادرات ۷۰.۳۴۲ تنی اوره در فروردین ماه و ۱۳۰.۴۴۶ تنی این شرکت در اردیبهشت
ماه خبرهای خوبی را به سهامداران خود مخابره می‌کند.

130 هزار تن فروش اوره صادراتی پتروشیمی شیراز در عملکرد اردیبهشت ماه:

ثبت فروشی ۳.۷۲۴ میلیارد ریالی از این شرکت در اردیبهشت ماه و مقایسه
با فروش ۲.۴۰۱ میلیارد ریالی فروردین ماه پوشش مناسب این شرکت را در دومین ماه
سال، بیشتر آشکار می‌سازد.

130 هزار تن فروش اوره صادراتی پتروشیمی شیراز در عملکرد اردیبهشت ماه:

لازم به ذکر است ثبت ۶.۱۲۶میلیارد ریال فروش در تنها دو ماه نخست سال مالی۹۸، می‌تواند سالی عجیب را برای
سهامداران این شرکت به ارمغان آورد
.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191874/۱۳۰هزار-تن-فروش-اوره-صادراتی-خبرهای-خوب-به-سهامداران-مخابره-می‌شود