کاهش قیمت یک ماهه با افت 12 درصدی این پتروشیمی

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت پتروشیمی
مارون در آبان ماه، درآمد عملیاتی به ارزش ۹ هزار و ۷۰۷میلیارد ریال شد و به این
ترتیب، جمع درآمدهای عملیاتی تجمیعی شرکت از ابتدای سال تاکنون به ۴۷هزار و ۲۸۴میلیارد ریال رسید.

نرخ‌های فروش شرکت عمدتا نزولی بوده و در محصول اتیلن
بیشترین کاهش قیمت یک ماهه با افت ۱۲درصدی روی داده است.

کاهش قیمت یک ماهه با افت 12 درصدی این پتروشیمی

همچنین، نرخ فروش پلی‌پروپیلن با بیش از ۱۲درصد افزایش به
بیش از ۹۶میلیون ریال به ازای هر تن رسیده است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191844/افت-۲۰درصدی-۲محصول-تنها-در-یک-ماه-پلی‌پروپیلن-تنها-نقطه-عطف-این-پتروشیمی