به گزارش بورس نیوز، شرکت
سرمایه‌گذاری صنعت نفت با سرمایه یک هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی
سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۹۸ را حسابرسی نشده منتشر
کرد
.

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت
نفت
با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت سال جاری اعلام کرد در ابتدای
دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۵۰۵ میلیارد
و ۳۶۸ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۶۹۵ میلیارد و ۹۸۸ میلیون ریال در سبد سهام
خود داشت
.

بهای تمام شده سهام بورسی
این شرکت طی این مدت با افزایش ۲۶ میلیارد و ۹۵۵ میلیون ریال به ۵۳۲ میلیارد و ۳۲۳
میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت نیز با افزایش ۱۱ میلیارد
و ۴۵۳ میلیون ریال معادل ۷۰۷ میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال محاسبه شد
.

«ونفت» تعدادی از
سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۵۸ میلیارد و ۸۴۶ میلیون ریال به
مبلغ ۷۹ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۲۰ میلیارد و ۵۳۵ میلیون
ریال سود کسب کرد
.

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت
نفت طی دوره یک ماهه منتهی به اردیبهشت ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با
بهای تمام شده ۵۸ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال خریداری کرد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191857/افزایش-بیش-از-26-میلیارد-ریالی-ونفت