به گزارش اخباربانک به نقل از تسنیم، نرخ تورم کل کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٨ برابر ٣۴,٢ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٣٣.٧ درصد برای دهک اول تا ٣۶.۶ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۴٧.٣ درصد برای دهک اول تا ۵٢.۴ درصد برای دهک دهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ۲۳ درصد برای دهک اول تا ٣٣.٢ درصد برای دهک دهم است.

تورم نقطه ای دهکها به تفکیک خوراکیها و کالاهای غیر خوراکی در جدول زیر آمده است.

نرخ تورم نقطه‌ای از ۵۰درصد عبور کرد
شاخص قیمت مصرف کننده و تورم سالیانه خانوارهای کل کشور بر حسب دهکها در جدول زیر قابل مشاهده است.
نرخ تورم نقطه‌ای از ۵۰درصد عبور کرد

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/68184/نرخ-تورم-نقطه-ای-۵۰درصد-عبور