به گزارش بنکر (Banker)، آیا میدانید درصورت ایجاد تغییرات در وضعیت کارت موارد زیر از طریق دستگاه خودپرداز، پیامک مربوطه به دارندگان کارت ارسال می گردد.

۱_ تغییر رمزهای (رمز اول و دوم کارت)
۲_ تخصیص رمز دوم کارت
۳_ غیرفعال شدن کارت

 نکته: ارسال پیام مستلزم تکمیل اطلاعات و ثبت شماره موبایل مشتری در سیستم می‌باشد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/251582/ارسال-پیامک-با-سه-تغییر-در-کارت-بانکی