رشد دو رقمی نرخ فروش محصولات «شخارک» در اردیبهشت ماه

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، عملکرد فروش شرکت
پتروشیمی خارگ در اردیبهشت ماه سال جاری، منجر به رشد دو رقمی نرخ فروش محصولات
این شرکت شده است.

رشد نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما طی هفته‌های اخیر را می‌توان
دلیل عمده این افزایش نرخ‌های محسوس در فروش محصولات شرکت پتروشیمی خارگ ارزیابی کرد.

محصول اصلی شرکت یعنی متانول با بیش از ۱۱درصد رشد قیمت
نسبت به فروردین ماه به بیش از ۳۱میلیون ریال در هرتن رسید.

همچنین، نرخ فروش پروپان و بوتان این شرکت نیز رشدهای قابل
ملاحظه‌ای را تجربه کردند و به ترتیب با ۲۰ و ۱۷درصد رشد قیمت در این ماه همراه
بودند.

رشد دو رقمی نرخ فروش محصولات «شخارک» در اردیبهشت ماه

جمع درآمد عملیاتی کسب شده شرکت در ماه گذشته به بیش از
۲.۸۴۴ میلیارد ریال رسید تا به این ترتیب، جمع درآمد عملیاتی تجمیعی تحقق یافته
شرکت در دو ماه ابتدایی سال به ۵.۳۴۰ میلیارد ریال برسد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191834/رشد-۲رقمی-نرخ-فروش-محصولات-این-پتروشیمی-تسعیر-ارز-در-جیب-این-شرکت-نشست