کاهش قیمت‌تمام‌شده در دستور کار/ گام شرکت به سمت داخلی‌سازی

مهدی اعظمی مدیرمالی محورسازان ایران خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار بورس‌نیوز اظهارکرد: هزینه‌های کلی در واقع
برای کاهش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی، داخلی‌سازی قطعات در دستور کار هیات
مدیره قرار گرفته که همین داخلی‌سازی قطعات حدود ۴ میلیارد تومان در سال۹۷  کاهش
بهای تمام شده داشت.

وی ادامه داد: زیان‌انباشته شرکت همان
بحث داخلی‌‌سازی قطعات، افزایش نرخ فروش محصولات (دریافت تعدیل نرخ فروش محصولات،
فروش خدمات به شرکت
‌های خارج گروه)  بوده که راه‌های کاهش زیان انباشته شرکت است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191839/کاهش-قیمت‌تمام‌شده-در-دستور-کار-گام-شرکت-به-سمت-داخلی‌سازی