به گزارش بنکر (Banker)، به گزارش اخباربانک، کوشش جناب عالی که زمینه ساز اشتغالزایی و محرومیت زدایی معلولین و نیازمندان تحت حمایت این سازمان بوده اید، صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم. امید است در سایه عنایات ایزدمنان موفق و موید باشید.
 

منبع خبر: http://banker.ir/news/251554/تقدیر-بهزیستی-کردستان-از-بانک-پارسیان