رشد اندک نرخ فروش دوده در گزارش اردیبهشت ماه «شدوص»

به
گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت دوده صنعتی پارس در اردیبهشت ماه سال
جاری موفق به کسب درآمد عملیاتی ۲۶۵میلیارد و ۸۷۶میلیون ریالی شده تا به این
ترتیب جمع درآمدهای عملیاتی تجمیعی شرکت از ابتدای فروردین ماه تا پایان اردیبهشت
ماه به بیش از ۴۷۰میلیارد ریال برسد.

رشد اندک نرخ فروش دوده در گزارش اردیبهشت ماه «شدوص»

نرخ
فروش
محصولات شرکت با بیش از ۲درصد رشد به ۹۴میلیون ریال به ازای هر تن رسید.
نرخ فروش دوده صنعتی در چند ماه اخیر در حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر تن
بوده و به نظر می‌رسد که این نرخ در ماه های اخیر در این محدوده تثبیت شده
است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191784/رشد-اندک-نرخ-فروش-این-دوده‌ساز