رشد نرخ محصول اصلی فولاد امیرکبیرکاشان در اردیبهشت ماه

به گزارش واحد
تحقیق و مطالعات بورس نیوز، براساس گزارش عملکرد اردیبهشت ماه شرکت فولاد امیرکبیر
کاشان، این شرکت در ماه گذشته موفق به کسب درآمدعملیاتی یک هزار و ۴۹ میلیارد ریالی
شد تا به این ترتیب جمع درآمدهای عملیاتی تجمیعی این شرکت از ابتدای سال جاری به ۱.۶۲۹میلیارد ریال برسد.

رشد نرخ محصول اصلی فولاد امیرکبیرکاشان در اردیبهشت ماه

نرخ فروش
محصولات گالوانیزه این شرکت که بخش عمده فروش آن را به خود اختصاص می‌دهد، با بیش
از ۱۰درصد رشد نسبت به فروردین ماه به بیش از ۸۰ میلیون ریال به ازای هر تن رسیده
است.

مقادیر فروش
این محصول در ماه گذشته بیش از ۱۵ هزار تن بوده و جمع مقادیر فروش تجمیعی نیز به
بیش از ۲۴هزار تن رسیده است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191750/رشد-۱۰درصدی-نرخ-فروش-گالوانیزه-فروش-تجمیعی-شرکت-به-۲۴-هزار-تن-رسید