به گزارش بورس نیوز، شرکت
سرمایه‌گذاری بوعلی با سرمایه یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها
در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۹۸ را حسابرسی نشده منتشر کرد
.

شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی
با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره
یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲ هزار و ۴۱
میلیارد و ۴۸ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۳ هزار و ۲۱۰ میلیارد و ۷۷۱ میلیون ریال
در سبد سهام خود داشت
.

بهای تمام شده سهام بورسی
این شرکت طی این مدت با افزایش ۱۹۸ میلیارد و ۶۹۹ میلیون ریال به دو هزار و ۲۳۹ میلیارد
و ۷۴۷ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی نیز با افزایش ۶۰۵ میلیارد
و ۶۵۸ میلیون ریال معادل ۳ هزار و ۸۱۶ میلیارد و ۴۲۹ میلیون ریال محاسبه شد
.

«بوعلی» تعدادی از سهام
چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۱۲۲ میلیارد و ۹۶۹ میلیون ریال به مبلغ
۱۸۴ میلیارد و ۶۹۶ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۶۱ میلیارد و ۷۲۷ میلیون
ریال سود کسب کرد
.

شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی
تامین طی دوره یک ماهه منتهی به اردی‌بهشت ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را
با بهای تمام شده ۳۲۱ میلیارد و ۶۶۸ میلیون ریال خریداری کرد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191752/انتشار-صورت-وضعیت-پرتفوی-سرمایه-گذاری-وبوعلی