به گزارش بورس نیوز، در
ادامه ارزیابی ریسک
های سازمانی شرکت که چند سال قبل با شناسایی ۱۶۲۱ ریسک توسط ۲۴ کارگروه تخصصی استخراج شده و از آنجایی که ریسکهای
بارز و مهم نیاز به برنامه‌ریزی برای حذف یا کاهش دارند، برای اولویت‌بندی این
گونه احتمال خطرها، برنامه ارزیابی و بازنگری با تیم نماینده مدیریت آغاز شده و هم‌اکنون
به مراحل پایانی نزدیک می‌شود
.

استخراج ریسکها از طریق جلسات خبرگی انجام می‌پذیرد و شدت پیامدهای
آنها در پنج گروه آسیب‌های انسانی، محیط زیستی، سلامت شغلی، ریسک‌های سرمایه‌ای و
ریسک شهرت گروه‌بندی می‌شود
.

در پایان این مرحله، با
اولویت‌بندی، تعریف پروژه و برنامه، ریسک
های پتروشیمی فجر از بین رفته و یا کاهش می‌یابند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191751/آغاز-برنامه-ارزیابی-و-بازنگری-ریسک-های-فرایندی-پتروشیمی-فجر