به گزارش بورس نیوز، مجمع
عمومی عادی سالیانه شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند
ماه ۱۳۹۷ در روز جهارشنبه اول خرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.

دستور جلسه مجمع عمومی سالیانه «غشصفا» برای
دوره مالی ذکر شده درباره استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های
مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی،
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، انتخاب اعضای هیاتمدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر
موظف هیات مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره
بوده است.

همچنین در این جلسه، سود
نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۹۵۰ ریال و سود خالص به ازای هر سهم یک هزار و ۲۱۴ ریال
تصویب شد
.

سود خالص ۲۷۵ میلیارد و
۷۹ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع، ۶۲ میلیارد و
۴۷ میلیون ریال اعلام شد
.

روزنامه «دنیای اقتصاد» و
«نسل فردا» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191756/سود-950-ریالی-برای-هر-سهم-غشصفا