بازار سرمایه نقش اساسی در رشد اقتصادی دارد

به گزارش بورس نیوز، در ادبیات اقتصادی،
بازارهای مالی به عنوان جریان هدایت
‌کننده منابع مالی از بخش غیرمولد به بخش تولید و مولد
دارای نقش حیاتی در رشد اقتصادی، اشتغالزایی، سرمایه‌گذاری و در مجموع بهبود رفاه
جامعه دارند. 
اهمیت این بازارها به حدی بالا است که از آنها به عنوان شریان های اصلی اقتصاد
یاد می‌شود.

در یک طبقه بندی کلی می توان بازارهای مالی را به دو بازار پول و سرمایه دسته
بندی کرد. در ادبیات اقتصادی به ویژه ادبیات اقتصاد مالی، بازار سرمایه نقش اساسی
در رشد اقتصادی از طریق تسهیل تامین مالی بنگاه ها، تخصیص بهینه منابع، بهبود
نقدشوندگی دارایی ها، بهبود راهبری شرکتی و افزایش شفافیت در اقتصاد دارند.

برای مشاهده کامل این متن اینجا را کلیک کنید.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191757/بازار-سرمایه-نقش-اساسی-در-رشد-اقتصادی-دارد