به گزارش خبرنگار اخباربانک، مهلت بازخرید سهام بانک‌ها و موسسات ادغامی تا بیست و دوم خرداد ماه سال جاری تمدید شده است.

در این بین سهام بانک قوامین دارای بیشترین فروشنده و سهام بانک مهر اقتصاد دارای کمترین میزان فروش در بین بانک‌ها و موسسات ادغامی بوده است.

همچنین بانک ها و موسسات کوثر، حکمت ایرانیان و انصار نیز روند بازخرید سهام سهامداران خود را دنبال می کنند.

در این بین شنیده می‌شود یکی از بانکهای ادغامی در بانک سپه برای بازخرید سهم سهامداران خود سختگیری های بسیاری را انجام می‌دهد.

این بانک که بیش از ۱۰ سال است پیش پذیره نویسی سهام خود را انجام داده حال برای ارائه برگ سهام به سهامداران، نتوانسته رضایت آنها را برآورده کند.

یکی ازسهامداران این بانک در گفت و گو با خبرنگار ما اعلام کرده که ۱۰ سال پیش با واریز مبلغی در شعبه ای پیش پذیره نویسی این بانک را انجام داده‌است.

این سهامدار ادامه می‌دهد حال پس از گذشت ۱۰ سال که قرار است با همان قیمت ۱۰۰ تومان سهام بازخرید شود برگه سهم به سختی توسط این بانک ارائه می شود.

وی می گوید: جهت دریافت برگ سهم به یکی از شعبه های این بانک مراجعه کرده که مسئول شعبه اعلام کرد حتماً باید به شعبه ای که ده سال پیش واریز مبلغ انجام شده مراجعه کنم!

این در حالی است که ۱۰ سال پیش این سهامدار از شهر دیگری سهام این بانک را خریدار کرده و حال برای فروش باید الزاما به همان شعبه مراجعه کنند.

به گزارش اخباربانک، شرکت های کارگزاری برای بازخرید سهام بانک‌ها و موسسات ادغامی باید برگ سهم سهامدار را رویت و درخواست فروش را ثبت کنند.

ارائه برگ سهم تنها با یک پرینت سیستمی واریز مبلغ امکان پذیر است بنابراین خوب است این بانک ادغامی شرایطی را فراهم کند که در کلیه شعب برگ سهم قابل دریافت باشد.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/68105/کم-کاری-بانک-ادغامی-ارائه-برگ-سهم-سهامداران-جهت-فروش