به گزارش
بورس نیوز، عملکرد دوره ۱۲ ماهه سال ۹۷ بانک «ایران زمین» به شناسایی ۵۲۱۴ ریال
زیان به ازای هر سهم خاتمه یافت. این در حالی است که در سال ۹۶ موفق به شناسایی ۷۵
ریال سود برای هر سهم شده بود.

سود این بانک روی زمین ماند / قدرت جذب بالای «وزمین» کارساز می‎شود!
کاهش ۲۳ درصدی جمع درآمدهای مشاع به همراه افزایش ۱۶ درصدی سهم سود سپرده‌گذاران،
موجب منفی شدن درآمدها گردید. البته بیشترین نقش در این سرخ‎پوشی را افزایش ۱۰
هزار میلیارد ریالی هزینه مالی ایفا کرد.

اما از صورت
سود و زیان بانک «ایران زمین» که بگذریم، ترازنامه نکات مثبت و جالب توجهی را به
معرض نمایش می
گذارد.

نگاهی به
ترازنامه سال
های اخیر نشان میدهد که این بانک به شدت دارایی محور
است. همان‎طور که ملاحظه می
کنید، مبلغ
کل دارایی
ها در سالهای اخیر با شیب تندی، رشد کرده و در مدت ۷ سال از ۱۵ به
۲۸۲ هزار میلیارد ریال رسید.

سود این بانک روی زمین ماند / قدرت جذب بالای «وزمین» کارساز می‎شود!

در گزارش
سال ۹۷ سایر دارایی
ها رشد جالب
توجهی داشته و از ۹۵ به ۱۶۴ هزار میلیارد ریال صعود کرد. علت این است که جهت تسویه
بخشی از مطالبات «ایران زمین» از تعاونی
مولی الموحدین، بخشی از وقایق تملیکی به شرکت توسعه تجارت داتام منتقل یافت.

این موضوع
از این حیث اهمیت دارد که با فروش دارایی
های مازاد خود میتواند به سود مناسبی دست یابد.

در آن سوی
ترازنامه شاهد رشد همگانی سپرده
ها هستیم که
بر این اساس، سپرده
های دیداری
و پس انداز به ترتیب، ۱۹ و ۱۶۷ درصد افزایش یافتند. سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
به عنوان یکی از محل
های اصلی
درآمد بانک
ها شناخته میشود. این سرفصل در «وزمین» با جهش ۳۲ درصدی، از مرز ۲۲۱
هزار میلیارد ریال فراتر رفت.

سود این بانک روی زمین ماند / قدرت جذب بالای «وزمین» کارساز می‎شود!

در مجموع میتوان چنین گفت که «وزمین» هر چقدر در
بحث درآمدزایی دور از انتظار عمل می
کند، در جذب
سپرده عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده است. در صورتی که بتواند تسهیلات قابل
بازگشت بیشتری اعطا کند و در کنار آن، اندکی بر درآمد سرمایه گذاری
ها تمرکز کند، میتواند درآمدزایی خوبی داشته باشد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191691/سود-این-بانک-روی-زمین-ماند-قدرت-جذب-بالای-وزمین-کارساز-می‎شود