به گزارش
واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت «فروسیلیس ایران» در سال ۹۷ عملکرد فوق العاده
ای از خود نشان داد.

«فروس» بر بلندای سودآوری ایستاد

این شرکت
۱۲۴ درصد بر درآمدهای عملیاتی خود افزود و به مبلغ ۱۸۰۳ میلیارد ریال دست یافت. «فروس»
توانست ۱۰ هزار تن بیش از سال ۹۶ بفروشد و افزایش نرخ های فروش نیز کمک شایانی به کسب
درآمدهای بالا کرد. همچنین، میزان صادرات نیز ۲ برابر شد.

کنترل بهای تمام شده موجب شد تا پرش ۲۵۰ درصدی داشته باشد و کاهش هزینه مالی سود ناخالص را با رشد خیره کننده ۴۵۸ درصدی، به رقم ۵۳۸ میلیارد ریال نزدیک کرد.

شایان
ذکر است که برای ۶ ماهه نخست سال ۹۸ برآورد کرده نرخ فروش محصولات حدود ۳۵ درصد و در
۶ ماهه دوم ۴۵ درصد افزایش یابد.

نکته
دیگر این که «فروس» در نظر دارد دو واحد آپارتمان خود را که در بلوار اسفندیار واقع
و حدود
۶۱۸ متر مربع دارای کاربری اداری است را در سال
جاری به فروش برساند. همچنین حدود ۱۵۰۶ قلم اقلام راکد در
لیست فروش قرار دارند.

«فروس» بر بلندای سودآوری ایستاد

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191695/فروس-بر-بلندای-سودآوری-ایستاد