به گزارش خبرنگار بنکر (Banker)، با این تفاسیر در حدود ۳۱۲ هزار میلیارد تومان کل حجم سود پرداختی بوده و بنابراین روزانه ۸۵۷ میلیارد تومان سود سپرده پرداخت (خلق) میگردد.
نکته جالب و البته عجیب “تناسب” رشد نقدینگی و متوسط نرخ سود سپرده پرداختی بانکها طی چهار سال اخیر می باشد.
قابل ذکر است برآوردهای گوناگون از رشد ۲۳ الی ۲۵ نقدینگی در سال ۱۳۹۸ خبر میدهد.


 

منبع خبر: http://banker.ir/news/251451/خلق-روزانه-۸۵۷-میلیارد-تومان-نقدینگی