رشد اندک سودآوری «زغدشت» علی رغم افزایش محسوس نرخ‌های فروش

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، 

رشد اندک سودآوری «زغدشت» علی رغم افزایش محسوس نرخ‌های فروش

با این حال، با توجه به رشد نرخ خرید مواد اولیه شرکت از جمله انواع ذرت، کنجاله و یونجه، شاهد رشد اندک سود عملیاتی آن و در نهایت افزایش تنها ۱۹ درصدی سود خالص بوده‌ایم.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191562/رشد-اندک-سودآوری-زغدشت-افزایش-۱۹درصدی-سود-خالص-از-نرخ-خرید-مواداولیه