شرکت نوش مازندران از محل فروش انواع کنسانتره مرکبات داخلی و صادراتی و تفاله مرکبات در سال مالی ۱۳۹۷ موفق به شناسایی درآمدی ۸۹.۷ میلیارد ریالی و سود خالصی ۸.۸ میلیارد ریالی شده که این میزان در مقایسه با سود ۲.۳ میلیارد ریالی این شرکت در سال ۱۳۹۶ از رشد مناسبی برخوردار بوده است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191575/غنوش-و-تحقق-سودی-۱۷۷-ریالی-در-عملکرد-سال-۱۳۹۷