به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت کمباین سازی که در چند سال گذشته همواره زیان انباشته‌ای چشمگیر را یدک می کشد، نتوانست در عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ انتظار سهامداران خود را براورده سازد و تعدیل منفی ۵۵ درصدی در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۶ ، به ثبت رساند.

باردیگر انتظارات سهامداران محقق نشد/ 28 ریال سود به ازای هر سهم

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191599/باردیگر-انتظارات-سهامداران-محقق-نشد-28-ریال-سود-به-ازای-هر-سهم